UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Події & Розбірки Патент та свідоцтво – ефективні засоби захисту інтелектуальної...
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Патент та свідоцтво – ефективні засоби захисту інтелектуальної власності (ОНОВЛЕНО)

Кращий захист володіння і розпорядження правом власності надає охоронний документ, виданий державою.

Винаходам і корисним моделям державна охорона надається патентами

Патент – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід та корисну модель. Патентами охороняються продукти (пристрої, речовини, штами мікроорганізмів, культури клітин рослин або тварин) та способи (процеси здійснення дій у будь-якій сфері технології над матеріальними об'єктами за допомогою матеріальних засобів).

Винахід – це оригінальне технологічне (технічне) вирішення (втілення ідеї), яке дозволяє на практиці розв'язати певну проблему в області техніки, і відповідає умовам патентоздатності. Тому, відповідно до законодавства, для того, щоб ідея могла стати об'єктом правової охорони (бути патентоспроможною), вимагається, щоб ця ідея була новою. Також ідея повинна бути неочевидною і придатною для застосування у промисловості. Тобто, винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень, і придатний для промислового використання.

Корисна модель – це конструктивне втілення ідеї, яке дозволяє на практиці розв'язати певну проблему в області техніки. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною, тобто якщо вона може бути використана у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Об’єктом корисної моделі, у переважній більшості країн світу, може бути пристрій, а у ряді країн, у тому числі і в Україні, - пристрій або процес (спосіб). 

Видача державою або регіональним відомством (діючим від імені кількох держав) патенту наділяє патентовласника правом перешкоджати використанню його технічного рішення (винаходу або корисної моделі) з комерційною метою протягом встановленого періоду часу дії майнових прав інтелектуальної власності, який зазвичай становить 20 років (в Україні 20 років діє патент на винахід, 10 років – патент на корисну модель). Дія набутих патентних прав обмежується територією країни (країн), де було видано патент.

Промисловим зразкам і торговельним маркам державна охорона надається свідоцтвами

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування, або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу, і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Умовами патентоспроможності промислового зразка є новизна та промислова придатність.

Строк чинності майнових прав на зареєстрований в Україні промисловий зразок становить п’ять років від дати подання заявки до реєстраційного органу, і подовжується за клопотанням власника на один або більше п’ятирічних строків. Загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити більше ніж 25 років від дати подання заявки.

Торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до реєстраційного органу, і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років. 

Якщо торговельна марка виконана індивідуальним художнім прийомом, то на її творче вираження можна одержати Свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір. Таке свідоцтво засвідчує факт реєстрації і обнародування твору, і, відповідно, майнове право власника твору на його використання у всьому світі протягом усього життя автора, і 70 років після його смерті.

Авторське право

Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • комп'ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;
 • інші твори.

Охороні підлягають твори як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

 

Перелік послуг і тарифи ПАТЕНТБЮРО: 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: http://www.patent.net.ua/contacts/ua.html  

 • ДНІПРПАТЕНТ  - dnipr@patent.net.ua
 • КИЇВПАТЕНТ  - kyiv@patent.net.ua  

Корисна інформація:

ПАТЕНТБЮРО-ОНЛАЙН - миттєві заявки на об'єкти інтелектуальної