UKR ENG RUS
«ПАТЕНТБЮРО» Послуги і тарифи стосовно винаходів і корисних моделей
Послуги і тарифи стосовно винаходів і корисних моделей
ПослугаОдиниця виміруТариф,грн
ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДУ / КОРИСНОЇ МОДЕЛІ:
Послуга включає визначення об'єкту патентування; розробку (складання) опису, формули і реферату патента, у порівнянні його технічного рішення із, вказаним заявником, аналогом, за поясненням заявника; подання заявки до патентного відомства; діловодство за заявкою; одержання патентудо 5 робочих днів12000 (один варіант технічного рішення у патенті, + 1000 за кожне наступний залежний варіант технічного рішення в патенті)
визначення об'єкту патентування , локальний патентний пошук * (локальний пошук ймовірнихпатентів-аналогів по патентній базі опублікованих патентних заявок і виданих патентів України); розробку (складання) опису, формули і реферату патента, з можливою множиною варіантів технічного рішення у патенті, за поясненням заявника (автора) суті технічного рішення; оформлення і подання заявки до патентного відомства; діловодство за заявкою; одержання патенту до 5 робочих днів 18500 (без обмеження варіантів залежних технічних рішень в патенті)
визначення об'єкту патентування; локальний патентний пошук, для визначення ймовірного уровня техніки, по базам опублікованих патентних заявок і виданих патетнів України, а щодо іншої країни - за індексом МПК, вказаним у патенті чи в опублікованій патентній заявці, або за назвою патенту чи опублікованої патентної заявки, або за найменуванням заявника патентної заявки чи заявника / власника патенту; розробка (складання) опису, формули и реферату патенту, з можливістю множини варіантів технічного решение у патенті, за поясненням заявника (автора) суті технічного решение; коригування ілюстративних матеріалів; оформлення и подання заявки до патентного відомства; діловодство за заявкою; одержання патентудо 7 робочих днів 22500 (без обмеження варіантів залежних технічних рішень в патенті)
визначення об'єкту патентування , локальний патентний пошук * (пошук ймовірних патентів-аналогів), розробку (складання) опису, формули і реферату патенту (з множиною варіантів технічного рішення у патенті), за концептуальним поясненням заявника ідеї тенічного рішення; виконання (розробку) ілюстративних матеріалів; оформлення і подання заявки до патентного відомства; діловодство за заявкою; одержання патенту. до 10 робочих днів 27000 (без обмеження варіантів технічного рішення у патенті)
* ПРИМІТКА: Локальний патентний пошук – пошук ймовірних патентів-аналогів України і опублікованих в Україні патентних заявок таких аналогів на винаходи / корисні моделі за інформаційно-пошуковими системами і відкритими базами даних , з наданням письмових настанов для зручного ознайомленнями зі змістом патентів ( патентних формул / рефератів ) . Звіт про локальний патентний пошук включає номер і назву патенту ( номери і назви патентів ) або опублікованої патентної заявки ( патентних заявок ) і режим доступу до їх публікації в мережі інтернет. Локальний патентний пошук здійснюють , на вибір заявника / замовника, за одним із наступних критеріїв : a) за індексом МПК , вказаним у патенті або в опублікованій патентній заявці ; b) за назвою патенту і/або опублікованої патентної заявки ; c) за, вказаним заявником / замовником , найменуванням заявника патенту або опублікованої патентної заявки ; d) за, вказаним заявником / замовником , найменуванням власника патенту . Інші умови патентного пошуку визначаються за додатковою домовленістю сторін.
ПРИМІТКА: Вартість послуги зменшується на 5%, у разі замовлення послуги через ПАТЕНТБЮРО-ОНЛАЙН (Анкета-заявка: http://patent.net.ua/patentbureau/32/ua.html)
ЗБОРИ І МИТО СТОСОВНО ВИНАХОДУ • Подання заявки (формула містить не більш як три пункти) - 1280 грн. (додатково за кожний пункт понад три - 128 грн.); • проведення кваліфікаційної експертизи заявки, формула має один незалежний пункт - 4800 грн., (додатково за кожний незалежний пункт формули понад один - 4800 грн.); • публікації про видачу патента - 400 грн.; мито за видачу патента - 17 грн. У разі, якщо заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту є автор промислового зразка, збори сплачуються у розмірі 10% від встановленого розміру
ЗБОРИ І МИТО СТОСОВНО КОРИСНОЇ МОДЕЛІ • Подання заявки (формула містить не більш як три пункти) - 1920 грн. (додатково за кожний пункт понад три - 192 грн.); • публікації про видачу патента - 600 грн.; • мито за видачу патента - 17 грн.У разі, якщо заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту є автор промислового зразка, збори сплачуються у розмірі 20% від встановленого розміру
*ПРИМІТКА: Фізична особа вважається громадянином України або особою, що проживає на її території, якщо вона є такою згідно із законодавством України. Будь-яку особу можна також вважати такою, що проживає в Україні, якщо вона є власником дійсного й ефективного промислового чи торгового підприємства в Україні. Будь-яку юридичну особу, якщо вона зареєстрована згідно із законодавством України як юридична особа, можна вважати громадянином України.
Прискорення експертизи заявки на винахід60 робочих дніввід 5800
Прискорення експертизи заявки на реєстрацію корисної моделі20 робочих днів1700
МІЖНАРОДНА ЗАЯВКА ЗА ПРОЦЕДУРОЮ ДОГОВОРУ ПРО МІЖНАРОДНУ ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (PCT):
Розробка заявочних матеріалів і діловодство по міжнародній заявці за процедурою PCT російською мовою 14000
англійською мовою19000
ЗБОРИ І МИТА НА МІЖНАРОДНІЙ СТАДІЇ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДУ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ: 1 • Міжнародне мито за подання – 1 352 дол. США; додатково за кожний аркуш понад 30 – 15 дол. США. •• Для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ВОІВ за адресою https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees/fee_reduction.pdf, розмір мита за міжнародне подання зменшується на 90 %. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним умовам. 2 • Розмір мита за пошук залежить від зазначеного заявником Міжнародного пошукового органу, а саме: •• якщо міжнародний пошук проводитиметься в Укрпатенті, розмір мита становить 300 євро (для міжнародних заявок, які подані українською або російською мовами – 100 євро); •• якщо міжнародний пошук проводитиметься в ЄПВ, розмір мита становить 1 775 євро (Для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ЄПВ за адресою http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D712DD08A7CEF1F2C12574FF003A99DA/$File/low_income_states_en.pdf, розмір мита за пошук зменшується на 75 %. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним умовам); • якщо міжнародний пошук проводитиметься в Роспатенті: •• для міжнародних заявок, які подані російською мовою – 8 500 рос. рублів; •• для міжнародних заявок, які подані англійською мовою – 40 000 рос. рублів. 3 • (код 14200) Збір за пересилання міжнародної заявки – 1 300 грн*. 4 • (код 14300) Збір за підготовку та пересилання пріоритетного документа обсягом не більше ніж 30 аркушів – 400 грн*; додатково за кожний аркуш, починаючи з 31-го, – 5 грн. •• У разі, коли заявником (заявниками) є винахідник (винахідники), зазначені збори сплачуються в розмірі 5 % від установленого розміру. •• У разі, коли заявником (заявниками) є неприбуткові установи та організації, зазначені збори сплачуються в розмірі 10 % від установленого розміру. 5 • За переказ коштів, сплачених за п.п. 1 і 2, на рахунки відповідних Міжнародних органів – 30 дол. США. •• У разі сплати коштів за п.п. 1 та 2 в іншій валюті, ніж зазначено вище, збір за конвертацію – 0,8 % від сум, що підлягають конвертації. ••• Строки для сплати: 1 • Збір за пересилання міжнародної заявки, мито за міжнародне подання та мито за пошук необхідно сплатити протягом одного місяця від дати одержання міжнародної заявки відомством-одержувачем. 2 • Збір за підготовку та пересилання пріоритетного документа необхідно сплатити протягом 16 місяців від дати подання попередньої заявки. •• Детальну інформацію щодо патентування за процедурою PCT розміщено на сайті ВОІВ за адресою: http://www.wipo.int/pct/ru/
Розрахунок розмірів зборів і мита, що підлягають сплатам на міжнародній стадії патентування винаходу за процедурою PCT 1 винахід350 (сума входить у вартість послуги розробки заявки на патент)
ТАРИФИ, ЗБОРИ, МИТА ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАДІЇ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДУ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ індивідуальний розрахунок
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
Визначення об'єкту патентування1000
Локальний пошук ймовірного прототипу винаходу / корисної моделі: у порядку виконання послуги одержання патенту на винахід / корисну модель за тарифомдоговір
Локальний пошук ймовірного аналогу (прототипу) винаходу / корисної моделі: як окрема послуга1 країна1500, окрім: ЄС=10000, США=10000, Kитай=12000, РФ=8000
БІЛЬШЕ ПРО ПАТЕНТНИЙ ПОШУК ( патентно-інформаційні дослідження і консультування ) можна дізнатися за адресою http://patent.net.ua/patentbureau/9/ua.html
Редагування зображення, ескізного креслення, малюнка ( як окрема послуга )1 зображення400-700
Розробка (виконання) зображення, ескізного креслення, малюнка 1 зображення500-1000
Діловодство за договором відчуження права власності / ліцензійним договором1 договір450
Складання договору передачі права власності повністю (відчуження права) / передачі права на використання (ліцензійний договір)1 договір700
Розробка міжнародного дистрибьюторського договору англо (американсько)-український / російський1 договір2500
українсько-російський1 договір1500
Консультування з питань патентного правадо 30 хвилин750