UKR ENG RUS
«ПАТЕНТБЮРО» Послуги і тимчасові тарифи стосовно промислових зразків
Послуги і тимчасові тарифи стосовно промислових зразків
ПослугаОдиниця виміруТариф,грн
Подання заявки і одержання патенту України на промисловий зразок необ'ємний виріб (наприклад - рекламний аркуш, етикетка, ярличок, розкладка упакування тощо).Розробка матеріалів і подання заявки - 5 робочих днів2500 (1 варіант промзразка у патенті, +250 грн. за кожний додатковий варіант, починаючи з 4-го)
об'ємний виріб (наприклад - скульптура, зовнішній вигляд пристрою, споруди тощо).Розробка матеріалів і подання заявки - 5 робочих днів3500 (за 1 варіант промзразка у патенті, +350 грн. за кожний додатковий варіант)
Заявка супроводжується сплатами зборів і мита: • збір за подання заявки (один варіант зразка) - 800 грн.; додатково за кожний варіант, з другого по десятий включно - 100 грн.; понад десятий - 350 грн. • збір за публікацію про видачу патенту, за кожний вид промислового зразка за варіантами, у чорно-білому зображенні - 150 грн., додатково за публікацію у кольоровому зображенні - 100 грн. • мито за видачу патенту - 17 грн. У разі, коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту є автор промислового зразка, збір сплачується у розмірі 5 відсотків від встановленого розміру
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАЯВКИ НЕОБХІДНІ : • Зображення промислового зразка • Ідентифікуючі заявника відомості
Пріоритет і державну охорону заявник одержує зі встановленням дати подання заявки. Наданий пріоритет підтверджується патентом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки, і може бути продовжений за клопотанням його власника, але не більше ніж на 5 років.
Докладніше про послугу можна прочитати, скопіювавши в адресну строку http://patent.net.ua/intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property/1145/ua.html
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
Коригування наданого зображення, ескізного креслення, малюнка 1 зображення150
Створення компонувальної схеми промислового зразка1 зображення350
Визначення відповідності заявленого об’єкта умовам надання правової охорони, відповідно до пунтів 1-3 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” 1 об'єкт150
Надання бібліографічних відомостей, опису патенту (включно з малюнками і кресленнями), за результатами іменного пошуку1 патент80
Іменний патентний пошук по базі патентів1 країна550
Надання бібліографічних відомостей, опису патенту (включно з малюнками і кресленнями), за номером заявки і/або патенту250
Переклад описання патенту українською мовою: з російської / з англійської1 сторінка10 / 50
Переклад описання патенту англійською мовою 1 сторінка150
Фотозйомка промислового зразка1 фото50
Складання відповіді на запит експертизи за заявкою на патент1 відповідь350
Складання договору про передачу прав власності / ліцензійного договору 1 договір350 / 550
Діловодство за договором про передачу прав власності / ліцензійним договором1 договір150
Експертиза порівнюваних промислових зразків для для визначення міри порушення прав інтелектуальної власності1 експертиза3500 - на основі аргументів автора; 4500 - на основі здійснюваного дослідження; (+1000 за кажний додатковий варіант об'єкту)
Складання заперечення на повідомлення або висновок експертизи закладу державної реєстрації стосовно промислового зразка1 об'єкт1500
Вирішення спірних питань і захист прав патентовласника у суді Договір