UKR ENG RUS
«ПАТЕНТБЮРО» Послуги і тимчасові тарифи стосовно інформаційного пошуку та...
Послуги і тимчасові тарифи стосовно інформаційного пошуку та експертизи знаків для товарів і послуг
ПослугаОдиниця виміруТариф,грн
Визначення класів товарів і послуг, відповідних міжнародній класифікації (МКТП) та вибраних заявником для заявки на знак1 клас МКТП200
Інформаційний пошук на тотожність і схожість знаків, зареєстрованих і або таких що перебувають на стадії кваліфікаційної експертизи по базах даних України1 робочий день1200 (входить у суму послуги розробки заявки на реєстрацію знаку)
по базах даних Європейського Союзу3 робочі дні3000
по базах даних реєстрації знаків за міжнародною (мадридською) процедурою4 робочі дні3000
по базах даних зарубіжных країн, окрім США, Китаю і Росії2 робочі дні на / 3-5 країн1200-2000 - одна країна
по базах даних США / Китаю / Росії7 робочих днів5000 / 500 / 400
Інформаційний пошук власника знаку з наданням звіту про пошук та відомостей про власника -500
Експертиза (дослідження, порівняльний аналіз) спірних знаків щодо визначення питання порушення прав, з наданням висновку патеного повіреного15 робочих днів7500 - один протиставлений об'єкт, + 1000 за кожний наступний у протиставленні (5% знижка для клієнтів ПАТЕНТБЮРО)
стосовно повідомлення Укрпатента про можливу відмову в реєстрації знаку, з поданням мотивованого заперечення12 робочих днів6500 - один протиставлений об'єкт, + 1000 за кожний наступний у протиставленні (10% знижка для клієнтів ПАТЕНТБЮРО)
Консультування у питаннях права інтелектуальної власності без надання письмових пояснень і документів 250 (у межах послуги, що виконується - безкоштовно)
з наданням письмового пояснення і, за необхідності, зразків документів550