UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Питання & Відповіді Міжнародна заявка на патент
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Міжнародна заявка на патент

 
    

.

RussianEnglish
   


Подання заявки


Послуги/тарифи


Контакти

 
Одержання патенту в країні конкурента - найкраща умова завоювання іноземного ринку!

Патентування за процедурою PCT

PCT ( Patent Cooperation Treaty ) – Договір про патентну кооперацію, укладений в 1970 р., в рамках Паризької конвенції, зберігаючи її переваги. В області подання та розгляду заявок на винаходи, PCT дає заявнику можливість подати тільки одну міжнародну заявку, і вказати ті країни, які підписали Договір, і у яких потрібна охорона заявленого винаходу.

Міжнародна заявка, оформлена відповідно до вимог Договору, подається у встановлене одержуюче відомство. Вона має силу правильно оформленої національної заявки в кожній вказаній державі від дати міжнародного подання, яка розглядається як дата фактичного подання у кожній вказаній державі, і є підставою для виникнення права конвенційного пріоритету. По кожній міжнародній заявці проводиться міжнародний пошук на виявлення всього того, що стало доступним для публічного ознайомлення будь-де у світі за допомогою письмового розкриття, і що може бути корисно при визначенні, чи є заявлений винахід новим, і чи відповідає він винахідницькому рівню.

Крім того, здійснюються міжнародна публікація заявки і міжнародна попередня експертиза ( на вимогу заявника ), яка фактично є повною експертизою винаходу по суті.

На національній стадії міжнародна заявка розглядається в патентних відомствах тих держав, в яких заявник має намір одержати охорону. Водночас враховуються результати міжнародного пошуку і міжнародної попередньої експертизи. Національні відомства ухвалюють рішення про видачу або про відмову у видачі патенту.

PCT адмініструється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності ( ВОІВ ) / International Bureau of World Intellectual Property Organization ( WIPO ), штаб-квартира якої знаходиться в Женеві, Швейцарія.

Цілям співпраці у сфері охорони промислової власності, окрім міжнародних угод, служать і угоди регіональні. Саме така угода привела до створення європейської патентної організації.

Після проведення формальної експертизи в національному патентному відомстві України заявка прямує в Міжнародне бюро ВОІВ. Вибраний заявником Міжнародний пошуковий орган ( для заявників України це – Укрпатент, Європейське патентне відомство або Роспатент ) проводить міжнародний патентний пошук, і направляє заявнику попередній висновок щодо патентоспроможності заявленого технічного рішення. На підставі результатів пошуку і висновку міжнародної попередньої експертизи, заявник ухвалює рішення про подальшу долю заявки, зокрема визначає, в яких країнах доцільно вступити в національну стадію.

Документи, необхідні для переведення міжнародної заявки у національну стадію в Україні

 • повне ім'я, громадянство і адреса заявника ( якщо заявник юридична особа – його повне офіційне найменування і юридична адреса, відповідно до засновницьких документів );
 • відомості про авторів ( повне ім'я, громадянство і адреса );
 • відомості про першу заявку ( при використанні конвенційного пріорітету );
 • копія публікації міжнародної заявки;
 • копія звіту про міжнародний пошук;
 • копія висновку міжнародної попередньої експертизи ( якщо така проводилася );
 • довіреність;
 • документ про оплату патентного мита встановленого розміру.

вказані відомості не надаються, якщо вони містяться на титульному аркуші міжнародної публікації міжнародної заявки.

Термін переведення міжнародної заявки у національну стадію в Україні – 31 місяць від дати пріоритету міжнародної заявки.

Примітка:

  • Довіреність може бути представлена протягом 2-х місяців з дати подання заявки.
  • Переклад документів заявки українською або російською мовою ( опис, формула і реферат винаходу ) може бути представлений протягом 2-х місяців з дати подання заявки.

Законодавство ( тексти документів на офіційному інформаційному ресурсі Верховної Ради України ):

Дивіться також: