UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Питання & Відповіді Одержання міжнародного патенту
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Одержання міжнародного патенту

 
    

.

RussianEnglish
   


Подання заявки


Послуги/тарифи


Контакти

 
Одержання патенту в країні конкурента - найкраща умова завоювання іноземного ринку!

Патентування за процедурою PCT

PCT (Patent Cooperation Treaty) - Договір про патентну кооперацію укладений в 1970 р. в рамках Паризької конвенції, зберігаючи її переваги. В області подання та розгляду заявок на винаходи, PCT дає заявнику можливість подати тільки одну міжнародну заявку і вказати ті країни, що підписали договір, в яких потрібна охорона заявленого винаходу.

Міжнародна заявка, оформлена відповідно до вимог договору, подається у встановлене одержуюче відомство. Вона має силу правильно оформленої національної заявки в кожній вказаній державі від дати міжнародної подачі, що розглядається як дата фактичної подачі у кожній вказаній державі і є підставою для виникнення права конвенційного пріоритету. По кожній міжнародній заявці проводиться міжнародний пошук на виявлення всього того, що стало доступним для публічного ознайомлення будь-де у світі за допомогою письмового розкриття і може бути корисно при визначенні, чи є заявлений винахід новим і чи відповідає воно рівню винахідництва.

Крім того, здійснюються міжнародна публікація заявки і міжнародна попередня експертиза (на вимогу заявника), яка фактично є повною експертизою по суті винаходу.

На національній стадії міжнародна заявка розглядається в патентних відомствах тих держав, в яких заявник має намір одержати охорону. При цьому враховуються результати міжнародного пошуку і міжнародної попередньої експертизи. Національні відомства ухвалюють рішення про видачу або про відмову у видачі патенту.

PCT адмініструється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)/International Bureau of World Intellectual Property Organization (WIPO), штаб-квартира якої знаходиться в Женеві, Швейцарія.

Цілям співпраці у сфері охорони промислової власності окрім міжнародних угод служать і угоди регіональні. Саме така угода привела до створення європейської патентної організації.

Після проведення формальної експертизи в національному патентному відомстві України заявка прямує в Міжнародне бюро ВОІВ. Вибраний заявником Міжнародний пошуковий орган (для заявників України це — Європейське патентне відомство або Федеральний інститут промислової власності (Російська Федерація)), проводить міжнародний патентний пошук і направляє заявнику попередній висновок щодо патентоспроможності заявленого технічного рішення. На підставі результатів пошуку і висновку міжнародної попередньої експертизи заявник ухвалює рішення про подальшу долю заявки, зокрема визначає в яких країнах доцільно вступити в національну стадію.

Документи, необхідні для переведення міжнародної заявки у національну стадію в Україні

 • повне ім'я і адреса місця проживання заявника (якщо заявник юридична особа — його повне офіційне найменування і юридична адреса відповідно до засновницьких документів)*;
 • відомості про авторів (повне ім'я і країна місця проживання)*;
 • відомості про першу заявку (при використанні конвенційного пріорітету)*;
 • копія публікації міжнародної заявки;  публикации международной заявки;
 • копія звіту про міжнародний пошук;
 • копія висновку міжнародної попередньої експертизи (якщо така проводилася);
 • довіреність;
 • документ про оплату патентного мита у встановленому розмірі.

вказані відомості не надаються, якщо вони містяться на титульному аркуші міжнародної публікації міжнародної заявки.

Термін переведення міжнародної заявки у національну стадію в Україні — 31 місяць від дати пріоритету міжнародної заявки.

Примітка:

  • Довіреність може бути представлена протягом 2 місяців з дати подання заявки.
  • Переклад документів заявки українською або російською мовою (опису, формули винаходу і реферату) може бути представлений протягом 2 місяців з дати подачі заявки.

Законодавство (тексти документів на офіційному інформаційному ресурсі Верховної Ради України):

Дивіться також: