UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Питання & Відповіді
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Подання заявки для отримання штрих-коду

Экспресс-заявка товарного знака

Що треба знати про промисловий зразок

Рекомендации относительно выбора знака для товаров и услуг

Рекомендації щодо вибору знаку для товарів і послуг

Экспресс-заявка промобразца

Експрес-заявка промзразка

Регистрация изобретения и полезной модели по национальной системе

Реєстрація винаходу і корисної моделі за національною процедурою

Разработка геральдической аттрибутики

Розробка геральдичної атрибутики