UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Питання & Відповіді Із чого складається послуга отримання патенту на промисловий...
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Із чого складається послуга отримання патенту на промисловий зразок

Перелік послуг і тарифи стосовно отримання патенту на винахід або корисну модель (загальна вартість послуг указана тут)

Послуга Одиниця виміру Тариф, грн

Подання заявки і одержання патенту України на промисловий зразок необ'ємного виробу (наприклад - рекламний аркуш, етикетка, ярличок, розкладка упакування тощо).

 

Розробка матеріалів і подання заявки - 5 робочих днів

 

3500 (1 варіант промзразка у патенті, +350 грн. за кожний додатковий варіант, починаючи з 4-го)

 

Подання заявки і одержання патенту України на промисловий зразок об'ємного виробу (наприклад - скульптура, зовнішній вигляд пристрою, споруди тощо).

Розробка матеріалів і подання заявки - 5 робочих днів

4700* (за 1 варіант промзразка у патенті, +350 грн. за кожний додатковий варіант)

* ПРИМІТКА: Тариф (470₴) на послугу розробки заявочних матеріалів і діловодства за заявкою на промисловий зразок изменшується на 5%, у разі її виконання через ПАТЕНТБЮРО-ОНЛАЙН

Заявка супроводжується сплатами зборів і мита: • збір за подання заявки (один варіант зразка) - 800 грн.; додатково за кожний варіант, з другого по десятий включно - 100 грн.; понад десятий - 350 грн. • збір за публікацію про видачу патенту, за кожний вид промислового зразка за варіантами, у чорно-білому зображенні - 150 грн., додатково за публікацію у кольоровому зображенні - 100 грн. • мито за видачу патенту - 17 грн.

У разі, коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту є автор промислового зразка, збір сплачується у розмірі 5 відсотків від встановленого розміру.

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАЯВКИ НЕОБХІДНІ : • Зображення промислового зразка • Ідентифікуючі заявника відомості

Пріоритет і державну охорону заявник одержує зі встановленням дати подання заявки. Наданий пріоритет підтверджується патентом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки, і може бути продовжений за клопотанням його власника, але не більше ніж на 5 років.

Докладніше про послугу можна дізнатися, за адресою /intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property/1145/ua.html  

ЗАЯВКА НА МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА ВІДПОВІДНО ДО ГААГСЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРОМЗРАЗКІВ - подається англійською, французькою або іспанською мовами на вибір заявника. Одна заявка може містити в собі до 100 промислових зразків. Збори, пов’язані з міжнародною реєстрацією, сплачуються одноразово в одній валюті (швейцарських франках) на користь Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)

Розробка заявочних матеріалів і діловодство щодо реєстрації промислового зразка відповідно до Гаагської угоди про міжнародну реєстрацію промзразків

1 заявка

9500

МИТА ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ПРОМЗРАЗКА ВІДПОВІДНО ДО ГААГСЬКОЇ УГОДИ: • За подання міжнародної заявкипотрібно сплачувати Міжнародному бюро ВОІВ чотири різні види мита: •• основне мито; •• звичайне мито за зазначення стосовно кожної зазначеної Договірної сторони, яке, у свою чергу, диференційоване та має три рівні (залежно від зазначення тієї чи іншої договірної сторони, яка зробила відповідну заяву щодо належності до другого або третього рівня мит); •• індивідуальне мито за зазначення стосовно кожної з тих зазначених заявником договірних сторін, які зробили відповідну заяву про те, що звичайне мито за зазначення заміняється на індивідуальне мито за зазначення, розмір якого вказується в заяві; •• мито за публікацію. • Мито сплачується до Міжнародного бюро ВОІВ одним з таких шляхів: •• внесення в дебет на поточний рахунок Міжнародного бюро ВОІВ; •• сплата на швейцарський поштовий чековий рахунок або будь-який з визначених банківських рахунків Міжнародного бюро ВОІВ банківським чеком; •• сплата готівкою в Міжнародному бюро ВОІВ. • Розміри та різновиди мит, які сплачуються, вказані в Переліку розмірів мита (Schedule of Fees), розміщеному на веб-сайті ВОІВ за адресою: http://www.wipo.int/hague/en/fees/sched.htm  

Розрахунок розмірів зборів і мита, що підлягають сплатам при патентуванні промислового зразка за міжнародною процедурою

1 варіант промзразка

350 (сума входить у вартість послуги розробки заявки на патент)

Додаткові послуги:

Послуга Одиниця виміру Тариф, грн

Коригування наданого зображення, ескізного креслення, малюнка

1 зображення

150

Створення компонувальної схеми промислового зразка

1 зображення

350

Визначення відповідності заявленого об’єкта умовам надання правової охорони, відповідно до пунтів 1-3 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”

1 об'єкт

150

Надання бібліографічних відомостей, опису патенту (включно з малюнками і кресленнями), за результатами іменного пошуку

1 патент

150

Іменний патентний пошук по базі патентів

1 країна

550

Надання бібліографічних відомостей, опису патенту (включно з малюнками і кресленнями), за номером заявки і/або патенту

 

250

Переклад описання патенту українською мовою: з російської / з англійської

1 сторінка

50 / 200

Переклад описання патенту англійською мовою

1 сторінка

1500

Фотозйомка промислового зразка 1 фото 50

 

 

Складання відповіді на запит експертизи за заявкою на патент

1 відповідь

350

 Складання договору про передачу прав власності / ліцензійного договору

1 договір

450 / 550

Діловодство за договором про передачу прав власності / ліцензійним договором

1 договір

350

Експертиза порівнюваних промислових зразків для для визначення міри порушення прав інтелектуальної власності

1 експертиза

7500 (+1000 за кажний додатковий варіант об'єкту)

Складання заперечення на експертний висновок сторонньої особи, виконаний з метою припинення дії патенту України на промисловий зразок

1 об'єкт

5500

Вирішення спірних питань і захист прав патентовласника у суді

 

Договір

 

 

 

 

 

 

Де знаходиться, або як зв'язатися з Патентбюро - показано тут

Написати листа: patent@bureau.net.ua