UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Не зайве знати Основні шляхи реєстрації знаків в іноземних країнах
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Основні шляхи реєстрації знаків в іноземних країнах

У публікації наводяться відомості про можливі варіанти реєстрації знака для товарів і послуг в іноземних країнах і тезисно повідомляються особливості та плюси і мінуси кожного варіанту

 • Шляхом подання окремих заявок у кожну країну (у відомство кожної країни), яка цікавить – Національна система.
 • Шляхом подання однієї міжнародної заявки за Мадридською угододою і Мадридським протоколом – Мадридська система.
 • Шляхом подання однієї заявки у відомство ЄС для реєстрації Community Trademark (СТМ) – система СТМ.

Кожна система має свої плюси і мінуси.

Національна система (головні умови, плюси і мінуси):

 • Відомство – відомство країни у якій запрошується охорона знака.
 • Необхідність дотримання вимог законодавства кожної окремої країни, включно щодо мови, переліків товарів і послуг, для яких запрошується охорона знаку, сум і порядку сплати мит та зборів.
 • Можливість скористатись пріоритетом раніше поданої заявки, згідно Паризької конвенції.
 • Заявник – юридична або фізична особа.
 • Представник заявника-нерезидента країни реєстрації – патентний повірений у кожній країні, крім Білорусі і Російської Федерації, обов'язковий.
 • Терміни реєстрації – від 3 місяців до 3 років.
 • Строк дії реєстрації – 10 років з можливістю продовження дії на наступні 10 років;
 • Зазвичай заявнику надсилається документ про охорону знаку на паперовому носії (Свідоцтво).

Мадридська система (головні умови, плюси і мінуси):

 • Відомство – Іnternational Bureau of Intellectual Property /Бюро ВОІВ/
 • Наявність у заявника базової національної заявки або національної реєстрації.
 • Країни реєстрації – вибрана заявником будь-яка кількість країн-учасниць Мадридської системи (станом на 03.07.3019 р. у Мадридському союзі нараховується 106 членів, які представляють 122 країни) (Не є учасниками Мадридської системи Мальта, країни Латинської Америки і низка інших країн).
 • Можливість подання за Мадридською системою єдиної заявки у ЄС, для реєстрації Community Trademark (СТМ).
 • Заявник – фізична або юридична особа, що подає міжнародну заявку із країни-учасниці Мадридської системи.
 • Представник заявника-нерезидента країни реєстрації – необов'язковий (не вимагається).
 • Мито – оплата здійснюється одноразово у швейцарських франках "CHIF) (окрім Гани, Куби, Японії, де сплата мита здійснюється в два етапи) перед поданням міжнародної заявки. За умови, якщо в Україні подана базова заявка або здійснена базова реєстрація, збори і мито за подання міжнародної заявки наступні: 2400 грн. – за подання заявки; 653 CHIF / 903 CHIF – базове міжнародне мито за проведення дій по міжнародній реєстрації знака у відтінках сірого / у кольоровому відображенні; 100 CHIF; - додаткове мито за кожен клас товарів і/або послуг понад три; 100 CHIF; – за кожну країну, в якій запрошується реєстрація (у деяких країнах встановлені індивідуальні мита).
 • Міжнародне бюро негайно реєструє знаки, заявки на які ним одержані міжнародні заявки, при цьому датою міжнародної реєстрації вважається дата, на яку міжнародна заявка отримана Відомством походження, за умови, що Міжнародне бюро одержало її протягом двох місяців з цієї дати. Якщо міжнародна заявка не була одержана у цей строк, датою міжнародної реєстрації вважається дата, на яку міжнародна заявка була одержана Міжнародним бюро. Міжнародне бюро негайно повідомляє про міжнародну реєстрацію зацікавлені відомства. Знаки, зареєстровані у Міжнародному реєстрі, публікуються в періодичному бюлетені, що видається Міжнародним бюро на основі даних, що містяться в міжнародній заявці.
 • Терміни реєстрації знака за міжнародною заявкою у заявлених для реєстрації країнах – близько 18 міс.
 • Строк дії реєстрації – 10 років з можливістю продовження дії на наступні 10 років;
 • Протягом п'яти років, статус міжнародної реєстрації залежить від статусу національної реєстрації реєстрації знака заявленого для міжнародної реєстрації.
 • Зобов’язання по використанню знака, якому надана охорона знака за міжнародною реєстрацією, регулюється кожною державою окремо.
 • Централізована Мадридська система дає можливість заявнику вносити зміни у глобальний портфель знаків, подовжувати термін їх дії і розширювати їх географічне охоплення ("територіальне розширювання"). Заявнику також надається можливість отримання документів електронною поштою та спілкування телефоном з уповноваженим експертом.
 • Документи про охорону знаку, зареєстрованого за міжнародною заявкою, від країн реєстрації заявнику зазвичай не надсилаються.

Система Community Trademark (СТМ) – система подання заявки на реєстрацію знаку в ЄС (головні умови, плюси і мінуси):

 • Відомство – The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) /Управління з гармонізації внутрішнього ринку/;
 • Країни реєстрації – Європейський Союз;
 • Заявник – юридична або фізична особа, що має юридичну адресу чи працює у ЄС або іншій країні, яка підписала Парижську конвенцію, або заявник, який має адресу у краін-члені ВТО;
 •  Представник заявника-нерезидента країни реєстрації – європейський патентний повірений обов'язковий.
 • Мито – сплачується у євро (EUR)одноразово протягом місяця з дня отримання заявки: за подання заявки для 1 класу МКТП – 850 EUR; за другий клас МКТП – 50 EUR; за третій і кожний наступний клас МКТП - по 150 EUR.
 • Система CTM суттєво зменшує витрати заявника, порівняно з витратами за національною системою у всіх країнах Європейського Союзу – особливо, з урахуванням послуг патентних повірених (доцільно реєструвати знак за національною системою не більше ніж у двох європейських країнах);
 • Експертизу заявки проводить OHIM. Після публікації заявки, власники більш ранніх реєстрацій і заявок Євросоюзу, національних, регіональних та міжнародних реєстрацій, що діють на території ЄС мають право протягом трьох місяців з дати публікації подати протест проти опублікованої заявки. Якщо протест не був поданий або був не прийнятий, за позитивним висновком експертизи OHIM реєструє заявку (на протязі 3-5 місяців з дати подання) і публікує відомості про її реєстрацію;
 • За наявності заявки, раніше поданої у країні, що входить в ЄС, можна використовувати дату пріоритету для витребування сеньорітету (seniority), який забезпечує той же обсяг прав, що і у випадку з національною заявкою. Притому, наявність сеньорітета може позбавити від необхідності проводити державну реєстрацію. При цьому, строк для національної реєстрації згодом можна не продовжувати.
 • Унеможливлює реєстрацію знаку в ЄС причина відмови, яка існує хоча б в одній із держав-членів ЄС.
 • Свідоцтво про реєстрацію публікується в електронному вигляді на сайті OHIM, паперовий документ не надсилається Строк дії реєстрації – 10 років з можливістю продовження дії на наступні 10 років;
 • У разі невикористання знаку ЄС протягом 5-ти років щонайменше в одній країні ЄС, його реєстрація може бути анульована.

07.08.2019 р.

Дивіться також:

ПАТЕНТБЮРО-ОНЛАЙН - миттєві заявки на об'єкти інтелектуальної