UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Символіка Придніпров'я Символіка радянського періоду
Державні відзнаки України
З історії геральдики України
Символіка радянського періоду
Символіка регіонів Придніпров'я
Символіка українського козацтва
Сучасна індивідуальна символіка

Символіка радянського періоду

Симвліка СРСР

30 грудня 1922 року I Всесоюзний З'їзд Рад прийняв декларацію про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

У січні 1924 року II Всесоюзний з'їзд Рад затвердив основний закон держави - Конституцію СРСР. У ній говорилося, що СРСР - це добровільне об'єднання рівноправних республік. У нього входили РСФСР, ЗСФСР, Українська і Білоруська радянські соціалістичні республіки.

У квітні 1924 року Совнарком опублікував опис прапора СРСР: "прапор червоний (або яскраво-червоний) прямокутний, з відношенням довжини до ширини як 2:1. У лівому верхньому кутку крыж того ж кольору, що і прапор, довжиною, рівної 2/6 довжини прапора, і шириною в половину ширини прапора. У крижі золотий серп і молот радіусом в 1/8 ширину крижа, над серпом і молотом - червона п’ятиконечна зірка, оточена золотою облямівкою, діаметр якої рівний 1/5 ширини крижа. Криж облямований золотою смужкою, рівної 1/15 ширини крижа". Пізніше окантування крижа було видалене.

Перший варіант Конституції СРСР (прийнятий II сесією ЦИК 1-го скликання 6 липня 1923 року) містив опис прапора СРСР в статті 71: "Державний прапор Союзу ССР складається з червоного або яскраво-червоного полотнища з державним гербом". Реально такий прапор виготовлений не був.

ussr_f 3- я сесія ЦИК 12 листопада змінила опис прапора, замість герба на прапор були вміщені серп, молот і зірка.

11 серпня 1924 року Постановою ЦИК і СНК СРСР "Про прапори і вимпели СРСР для Робоче-селянського червоного флоту і прикордонної охорони" затверджено опис Державного прапора СРСР (повторно затверджений 29 квітня 1924 року; СЗ СРСР 1925, №27, ст. 185 і СЗ СРСР 1926, №15, ст. 105).

Конституція 1936 року в уточнювала, що колір полотнища "червоний".

19 серпня 1955 року Указом ПВС СРСР було прийнято Положення про державний прапор СРСР. Загалом воно не дуже сильно відрізнялося від Положення 1924 року: був доданий ритуал підйому державного прапора в день народження В.І.Леніна, зроблені інші дрібні додатки.

Згідно з останнім Положенням про прапор СРСР, прийнятим ПВС СРСР Указом від 15 серпня 1980 року, серп, молот і зірка наносилися тільки на лицьову сторону прапора, оборотна сторона прапора була чисто червоною. Співвідношення ширини прапора до довжини, рівне 1:2, вибрано не випадково. Приблизно так відносилася протяжність території СРСР з півдня на північ до протяжності з сходу на захід.

Традиційно навістря всіх радянських прапорів і знамен являли собою стилізоване вістря списа з вписаними зіркою, серпом і молотом.

На першому з'їзді народних депутатів СРСР навесні 1989 року вибраний перший (і останній) Президент СРСР М.С.Горбачев. Особливих прапорів для Президента не передбачалося. При відвідуванні військових кораблів вищими посадовими особами держави (Голови Президії Верховної Поради, Голови Ради Міністрів, їх заступників і представників) на кораблях підіймався стеньговий державний прапор СРСР.

regional_sov_f

 

Крім прапорів в Радянському Союзі були дуже поширені різні знамена. Свої знамена мали міські, районні, обласні ради, виконавчі комітети різних рівнів, міністерства, трудові колективи і т.п.

 

transitive_sov_f Вигляд вищезазначених знамен не регламентувався. Але звичайно використовувалися червоні полотнища із зображеннями гербів, профілів Леніна (а раніше і Сталіна), серпів і молотів.

Існувала безліч перехідних знамен, нагородних знамен і тому подібного. На малюнку представлено перехідне знамено Всесоюзної Морської Медичної Академії НК ВМФ СРСР "За кращі показники в соціалістичному змаганні" (ще з профілем Сталіна).

ussr_e

 

Герб СРСР

 

 

Символіка Української РСР

У листопаді 1920 року на Великій Україні остаточно закріпилася більшовицька влада. 1922 року УРСР стала одним із співзасновників Союзу РСР. Столицею УРСР до 1934 року залишався Харків, потім більшовики перенесли її все-таки до Києва.

З 1918 по 1953 роки країна зазнала ряд трагедій: червоний терор, коли чекісти розстрілювали всіх пов'язаних з українським і денікінським урядами й арміями, організований комуністами голодомор 1922 і 1933 рр., насильницька колективізація і масова депортація, знищення культурних і історичних цінностей, нацистські злочини.

В УРСР державним прапором за Конституцією 1919 року було прийняте червоне полотнище із золотою абревіатурою (пізніше доповнене золотим серпом і молотом). Подібні прапори мали й інші республіки СРСР. 21 листопада 1949 року Указом Президії Верховної Ради УРСР червоний прапор з надписом "УРСР" було замінено двоколірним, верхня смуга якого (2/3) - червона, а нижня (1/3) - лазурова. У верхній частині прапор мав золоте зображення серпа, молота і п'ятикутної зірки. Вживання лазуровой барви пояснювали тим, що нібито під лазуровими прапорами український народ на чолі з Богданом Хмельницьким боровся проти чужоземних загарбників і возз'єднався з російським народом. Невідомо, звідки взялася така версія. Може мали на увазі дарований козакам польським королем Владиславом IV блакитний прапор з біло-червоним орлом. Можна ще додати, що у 1709 у Бендерах козакам було передано від турецького султана блакитно-червону корогву. На червоному тлі був півмісяць і над ним срібна зірка, а на блакитному тлі золотий хрест Східної церкви. Знамя було посвячене царгородським патріархом як символ злуки ісламу з християнством. Але навряд чи комуністи використовували червоно-синий стяг з цих причин.

Радянський перiод в українськiй геральдицi навряд чи може бути названим не лише вдалим, а i хоча б вiддалено науковим. Традицiйна шаблоннiсть - шестерня i колосок, червоно-лазуровi кольори - як i iдеологiчне, здебiльшого некомпетентне втручання в процес герботворення, призвели до повного нiвелювання геральдичних знакiв радянського перiоду i фактичного перетворення їх на агiтацiйнi символи.

ua_ssr_a Стаття 166. Конституції УРСР. Державний герб Української Радянської Соціалістичної Республіки являє собою зображення серпа і молота, розташованого на щиті в променях сонця і в обрамленні колосся, з написом на стрічці: внизу вінка “Українська РСР", на правому витку “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" і на лівому “Пролетарі Bcix країн, єднайтеся!". Над щитом між колоссям пятиконечна зірка.

 

ua_ssr_f Стаття 167. Державний прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки являє собою прямокутне полотнище, що складається з двох горизонтально розташованих кольорових смуг: верхньої червоного кольору, складаючої дві третини ширини прапора, і нижньої лазуревого кольору, складаючу одну третину ширини прапора, із зображенням в його верхній частині, на відстані однієї третини довжини від держака, золотих серпа і молота і над ними червоної пятиконечної зірки, обрамованої золотою облямівкою. Відношення ширини прапора до його довжини 1:2.

Використані матеріали сайту heraldry.com.ua