UKR ENG
PATENTBUREAU Web-magazine "Intellectus" Questions & Answers Мінфін роз'яснив як інтелектуальну власність вводити в активи...
TEMPORALOGY
INTELLECTUAL PROPERTY
INTELLIGIBILISATSIA
SYMBOLISM & HERALDRY
* MATRIKULA
INFORMERS

Мінфін роз'яснив як інтелектуальну власність вводити в активи підприємства

Міністерство фінансів роз'яснило, на основі яких документів об'єкт інтелектуальної власності можна визнати нематеріальним активом та ввести в господарський обіг підприємства.

У відповіді на запит, підписаній 11 квітня заступником міністра фінансів Василем Регурецьким, вказано, що "при ідентифікації об'єктів НМА комісія підприємства, до складу якої повинні входити компетентні фахівці з питань інтелектуальної власності, перевіряє наявність та чинність документів, які є підставою для оприбуткування об'єкта НМА, документів, які засвідчують правомірне набуття права авторства, права власності, права на використання об'єкта НМА, а саме: патентів – для винаходів, корисних моделей, промислових зразків; свідоцтв – для комерційних найменувань, торговельних марок, об'єктів авторського права, компонування інтегральних мікросхем; дипломів – для наукових відкриттів; ліцензій (ліцензійних договорів, авторських договорів); договорів про передачу права власності на об'єкт НМА; виписок з відповідних державних реєстрів, які підтверджують права на НМА; актів приймання-передачі прав на об'єкти НМА; інші документи, які пов'язані з ідентифікацією прав на об'єкти НМА".

Комісією підприємства на підставі обґрунтованих розрахунків приймається рішення щодо відповідності придбаних активів критеріям, встановленим Положенням бухгалтерського обліку 8 для зарахування їх до складу нематеріальних активів, що зазначається в Акті введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженому наказом Мінфіну від 22.11.04 № 732, зазначено в листі Мінфіну № 31-34000-10-10/7377.  

Джерело: intelvlas.com.ua, 21 червня 2006

Висловити думку у Форумі