UKR ENG
«ПАТЕНТБЮРО» Web-журнал «Інтелектус» Факти & Міфи Доведено наукою: Бог iснує!
ТЕМПОРАЛОГІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ІНТЕЛІГІБІЛІЗАЦІЯ
СИМВОЛІКА & ГЕРАЛЬДИКА
* МАТРИКУЛ
ІНФОРМЕРИ

Доведено наукою: Бог iснує!

Католицький священик i математик Мiхаль Геллер отримав найбiльшу в свiтi грошову премiю за спробу математично довести... iснування Бога

Понад 40 рокiв професор Геллер дослiджував науковi та релiгiйнi пiдходи до питання про походження Всесвiту, намагаючись об'єднати їх. За цей час 72-рiчний священик написав близько 30 книг та понад 400 статей, присвячених теорiї вiдносностi, квантовiй механiцi, космологiї, фiлософiї та iсторiї науки.

Нещодавно ж за свої науковi роботи Мiхаль Геллер отримав Темплтонiвську премiю -- один мiльйон шiстсот тисяч доларiв!

-- Що пiдштовхнуло вас до таких непростих дослiджень?

-- Я завжди намагався займатися найважливiшим. А що може бути бiльш важливим, нiж наука та релiгiя? Перша -- це спiльне зусилля людського розуму прочитати Божий розум, вона дає нам знання. А друга розкриває сенс iснування. Моє завдання -- показати, що релiгiя, яка iзолює себе вiд наукових дослiджень, непереконлива, а наука, яка не признає iншi шляхи розумiння, -- слiпа!

Те, що двi цi найбiльшi цiнностi конфлiктують мiж собою, -- парадокс! Я не припиняю себе запитувати: як освiченi люди можуть бути настiльки слiпими, щоб не помiчати, що наука всього лиш вивчає те, що створив Бог?

-- Пане Мiхалю, розкажiть детальнiше про вашi дослiдження. Яким чином вдалося застосувати математичнi закони для доведення iснування Бога?

-- Мої теорiї не стiльки доводять iснування Бога, скiльки пiддають сумнiву матерiальний свiт навколо нас. Це наче доведення вiд супротивного. Я будував свою роботу навколо пошуку фундаментальної теорiї творення i намагався вивести формулу, яка може пояснити все, навiть випадок, шляхом математичних розрахункiв. У моїх думках постiйно присутнi кiлька нав'язливих тез.

Основна з них така: якщо у Всесвiту був початок, то ми можемо припустити i те, що у нього був Творець. Проте, якщо Всесвiт повнiстю автономний i не має нi меж, нi краю, то в нього немає анi початку, нi кiнця: вiн просто iснує. Тодi де ж мiсце творця? Я довго мислив над цим питанням i висловлював свої думки у численних наукових роботах, щоразу повертаючись до питання про кiнцеву причиннiсть: чому iснує Щось, а не Нiщо? У своїх працях я не шукав якусь конкретну причину, а намагався знайти корiння всiх ймовiрних причин!

-- Чи думали ви, що колись отримаєте таку вагому премiю?

-- Це справа мого життя. Я не думав про премiї, а просто працював. I нiколи не припиняв дослiджень. Навiть тодi, коли було дуже важко. Наприклад, коли вирiшив вступати до семiнарiї, мого батька за це довго переслiдували. Однак я й далi дослiджував можливi перехрестя релiгiї та науки, працював у багатьох унiверситетах свiту, навiть спiвпрацював з Iваном Павлом II.

Щодо грошей, то цю премiю вiддам на будiвництво нового центру Коперника у Краковi, центру теологiї та науки. Адже дуже хочу, щоб хтось продовжив дослiдження у цiй галузi, щоб мої старання не зникли разом зi мною.

Христина СЛЮСАР, Експрес

21 березня.2003

Висловити думку у Форумі

Дивіться також: